«Bruk og vedlikehald av landskapet er ein viktig
føresetnad for at kvalitetane i området ikkje går tapt.»

Fra utgivelsen “Utvalgte kulturlandskap i jordbruket” der Røsslyngens beiteområde er inkludert.

 

 

© Røsslyngen